Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša

Uspostavili smo, održavamo i trajno poboljšavamo implementirani sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana: vlasnika, zaposlenih, korisnika naših usluga, šire i uže društvene zajednice.

Želimo da kupci, korisnici, dobavljači i proizvođači prepoznaju našu organizaciju kao stručnog i aktivnog suradnika u lancu nabave, prijema, skladištenja, isporučivanja i veleprodaje lijekova, medicinskih proizvoda i medicinskog potrošnog materijala, opasnih kemikalija, proizvoda za čiste prostore, osobnih zaštitnih sredstava, te laboratorijskog materijala i opreme.

Obvezujemo se vršiti usluge poštujući odgovarajuće interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na poslovanje, kvalitetu i zaštitu okoliša.

Naša misija temelji se na jedinstvenom pristupu svakom partneru, prilagođenom njihovim individualnim potrebama, dobroj kvaliteti i razumnoj ponudi, uz potporu stručnosti naših prodajnih predstavnika. Dobri odnosi između zaposlenika, kupaca i dobavljača neophodni su za naš uspjeh.

Praćenjem zadovoljstva naših partnera, nadzorom i vrednovanjem dobavljača i suradnih tvrtki, te analizom svih  podataka stvaramo osnovu za pokretanje svih potrebnih mjera u cilju stalnog  poboljšanja učinkovitosti sustav upravljanja kao i smanjenja rizika svih vrsta.

Utvrdili smo naše aspekte okoliša i mjere sprečavanja njihovih negativnih utjecaja na okoliš za sve aktivnosti u opsegu na koje možemo utjecati.

Direktorica putem Upravinog pregleda ocjenjuje aktualnost ove politike i potrebu njene izmjene i na temelju toga postavlja konkretne ciljeve.

Svi procesi se provjeravaju putem planiranih internih audita, nadzora certifikacijskih kuća, nadležnih inspekcija, nadzora koji provode korisnici i suradnje s užom društvenom zajednicom.

Politika kvalitete i zaštite okoliša je javni dokument, prenesena je zaposlenicima te je dostupna svim vanjskim zainteresiranim stranama na upit.